Under en tid gav Messiasrörelsen i Sverige ut en webbaserad tidsskrift; MessiasBladet.