Sabbatsmåltid - en mall för sabbatsfirande som kan modifieras efter personlig smak genom tillägg av begrepp från det Förnyade förbundet genom Messias. Sabbatsmåltiden är också en förnyelse av förbundet mellan man och hustru, mellan människan och den Evige.

Fadern: "Kom mina älskade,
låt oss gå Sabbaten till mötes.
Låt oss hälsa Sabbaten välkommen!"

"Israels barn skall hålla Sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, ty på sex dagar skapade Herren himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade."
2Mos. 31:16-17.

Tändningen av sabbatsljusen.
Modern läser: "Lovad vare Herren vår Gud, världens Konung som helgat oss genom dina bud och befallt oss att tänka på och hålla Sabbaten, för att helga den".

Sång: Shabbat Shalom.

Fadern läser från Ordspr. 31:10-31. Berättar om allt bra som hustrun gjort under veckan.

Fadern välsignar sönerna och modern döttrarna. ("Må du bli lik Efraim och Manasse. Må du bli lik Sara, Rebecka, Lea och Rakel")

Läser en psalm, t ex nr 95-99.

Kiddush (välsignelsen) över vinbägaren: "Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, bore pri hagafén."
(Välsignad vare Herren vår Gud världens konung som skapat vinrankans frukt.)
Säger: "L´chaim!" (=till livet)
Alla dricker av vinet.

Netilat yadayim
(Tvättning av händerna)
Hälla vatten tre gånger över händerna. Lyfter händerna och säger: "Välsignad vare Herren vår Gud universums Konung som befallt oss att lyfta heliga händer".

Kiddush över challa (sabbatsbrödet):
"Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotsi lechem min haaretz".
(Välsignad vare Herren vår Gud världens konung som låter bröd växa ur jorden.)

Tar brödet som beströtts med lite salt. Bryter det och säger: Shabbat Shalom + namnet.

Måltiden kan börja.