Insändare av Rut Blad

Göran Lennartsson "Frågor kring Jesu person"

Pingstpastor tvingas sluta sin tjänst

Per Hammarström "Om kyrkofädernas antisemitism"

Peter Halldorf "En Gud fast ändå tre"

Ketriel Blad "Kyrkan har inte monopol på de judiska Skrifterna"

Lars Enarsson "Allvarligt att Halldorf okritiskt godkänner doktriner"

Göran Lennartsson "Paulus bekänner Jesus som Herren Gud"

Olof Djurfeldt "I den treenige Gudens namn"

Peter Halldorf   "Sorg när gammal irrlära går igen"

Per Hammarström "Kyrkofädernas antisemitism kan inte tänkas bort"

Göran Beijer "Fel om kyrkofädernas antisemitism"

Per Hammarström "Kyrkofäders judehat ingen bagatell"

Samtliga artiklar på denna sida är hämtade från tidningen Dagen [www.dagen.se]