Dessa två texter som vi hämtat från Raphael Latasters bok ”Was the New Testament Originally Written in Greek”, är exempel på hur gamla metaforer som användes i Öst och som visserligen översattes rätt från arameiska till grekiska, men utan att göra en markering att de inte skulle förstås bokstavligt.

Mark. 16:18

”De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem.”

Detta är verkligen en text som berör liv och död. Zorba (så kallar man de okända översättarna som först översatte den arameiska texten till grekiska) var kanske inte medvetna om alla de metaforer som förekom i Österns länder. De översatte ”orm” och ”gift” utan någon markering att detta kan vara omskrivningar för ”fiender”. Att översätta bokstavligt är lovvärt, men när den ursprungliga kunskapen om den bildlika betydelsen gått förlorad kan missförstånd uppstå.

En översättning som tar hänsyn till den bildlika betydelsen kan vara:

”De skall kunna stå emot sina fiender…”

Den ordagranna översättningen av Mark.16:18 har till och med kostat livet för många. Georg Went Hensley, en före detta pastor i Church of God, bildade en grupp människor som drack gift och utsatte sig för giftormar. Pastor Hensley dog av ormbett, liksom många av hans medlemmar.

Mark. 9:43-47

”Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna,* till elden som aldrig släcks. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks.”

Dessa kraftfulla uttryck är typiska för semitiska språk och måste därför förstås utifrån en semitisk kontext. När denna text förstås rätt skapas ingen motsats till det som sägs i 1Kor.6:19-20.

”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt Guds Ande som bor i er och som ni fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit friköpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp.”

Än idag så förstår kristna assyrier vad Jeshua menade när han sade det som skrivs i Mark.9:43-47. De uttryck som Jeshua använder här har varit i allmänt bruk i årtusenden. Dessa texter skall alltså inte förstås bokstavligt, utan som en metafor på hur allvarlig synden är och hur viktigt det är att rädda sin själ.

Detta förklarar varför inga kristna i Österns länder någonsin huggit av sig sina lemmar eller rivit ut sina ögon. Inte heller någon av Jeshuas lärjungar stympade sina kroppar, vad vi vet. De förstod undervisningen som den metafor den är. I andra delar av världen har kristna missförstått det arameiska bildspråket och huggit av sig händer och fingrar eller skadat andra lemmar på sin kropp, för att kunna följa den missförstådda undervisningen av Jeshua. Även om detta inte utgör något starkt bevis för att NT har ett semitiskt ursprung, så är det en indikering i den riktningen.