Det anses som vedertaget att Apostoliska Skrifterna, det som vanligtvis kallas Nya Testamentet, ursprungligen skrevs på grekiska.

Detta börjar att ifrågasättas alltmer av olika bibelforskare. Vi har börjat att översätta något av det som kommit fram som talar starkt för att det finns en bakomliggande semitisk text.

 

Menar Jeshua "vandra" eller "arbeta"?

Johannes 21, Petrus och fårhjorden

Bibelforskare om en semitisk grundtext

Är Nya Testamentets grundspråk grekiska?

Hebreiska och arameiska var det språk man talade i Israel under första århundradet

 Lär bibeln att vi skall leka med ormar och dricka gift?

10 argument för en Semitisk grundtext