Lär bibeln att vi skall tillbe Jesus som Gud?

Predikant Peter Halldorf (PH) ställer i sin artikel "Sorg när gammal irrlära går igen" en mycket viktig fråga: "Är det tillåtet, och riktigt, att vända sig i bön till Jesus?" I den värld som PH nu lever i anses tradition och Skrift vara jämställd, vilket också visar sig genom avsaknad av skriftreferenser. Låt oss därför gå till Bibeln och se vem som skall tillbes. Tempeltjänsten är en jordisk kopia på den himmelska. Befallningen till Mose löd: "gör allt efter den mönsterbild som jag visar dig". NT lär oss att Jesus är överstepräst i himlens helgedom och den jordiska är en kopia, Hebr. 7:16. Aldrig någonsin offrade eller bad man till översteprästen, men man ärade honom som medlaren mellan människor och Gud. Skrifternas Messias uppmanar sina efterföljare att be till Fadern och att göra det i Jesu namn. "Ty Gud är en, och en är medlaren mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe."

Matt. 19:17: "Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode...". Här är ett av de många ställen där Folkbibeln fördunklat texten. Det står egentligen: "Ingen är god utom en, Gud."

När Jesus avvisar Satan säger han: "HERREN Gud skall du tillbe.." Joh.20:17b säger: "...min Fader och er Fader, min Gud och er Gud". Hur kan Jesus vara Gud när han tillber samma Gud som vi? Är Gud vår broder? Nej, han är vår Fader! Jesus är vår broder. Dessa elementära  bibliska sanningar har tydligen PH problem med.

Om man söker på ordet "Gud" i NT så får man 818 träffar. 811 av dessa syftar oomtvistat på Fadern, de övriga sju skulle kunna syfta på Jesus om man inte tar med i beräkningen att man kan manipulera med meningsuppbyggnader och att det finns översättningsproblem när hebreiska begrepp skall överföras till grekiska. Kyrkan har glömt att all gudsuppenbarelse getts till judarna på deras språk. Alla bibelns författare (utom Lukas) var judar med biblisk skriftförståelse enligt sina judiska fäders tro.  Ett exempel är "eloha", "elohim", "el" och "elim" som alla översätts med "Theos" och som i sin tur översätts med Gud. Dessa fyra ord är titlar som betyder "stark", "mäktig", "domare". Det finns exempel i GT som visar att människor, änglar och t o m avgudar har dessa titlar. Om nu Mose kallas för elohim av Fadern (2 Mos.4:16 grundtexten), hur mycket mer är inte Jesus elohim, han som satts att vara domare över levande och döda. Jesus är elohim (med biblisk förståelse) och elohim översätts med theos i grekiskan, men det behöver inte betyda att han är den evige Guden. Detta är i full överensstämmelse med NT:s strikta förkastande av tillbedjan riktad till någon annan än till Fadern.

Stig Åke Gerdvall

ordf. MFS