En sannig som länge varit borta från Messias kropp är den om den Eviges högtider. De kristna kyrkorna har valt att kalla dem för judiska, trots att det klart står i 3 Mosebok 23 att det är den Eviges högtider.

Vi lever idag i tider av återupprättelse och detta är en av de förlorade sanningar som håller på att återupprättas.

Kristendomen har vilselett människorna till att acceptera det kristna kyrkoårets högtider som bibliska högtider. Sanningen är att påsk och pingst bara delvis innehåller biblisk uppenbarelse och de är förlagda på tider för hedniska offerfester och har sina rötter i mysteriekulter som Saturnalia-festen och andra romersk/grekiska hednafester. För att förstå frälsningshistorien och även det som tillhör framtiden, måste viförstå de bibliska högtiderna. De är nycklar till uppenbarelsen av den Eviges frälsning.