Veckans Torá: 5778

Vad är Parashah?

I världens alla synagogor läser man [sjungande] varje Shabbat "veckans text" ur Moseböckerna. Det innebär att man läser igenom Torá, de fem Moseböckerna varje år. Man avslutar den årliga läsningen genom att läsa sista delen av femte Mosebok och en bit av första Mosebok på Simchat Torá (glädjen över Torá), den extra dagen som är tillagd efter Succot, Lövhyddohögtiden [på hösten]. Moseböckerna är alltså uppdelade i 54 veckoavsnitt som på hebreiska heter "Parashat HaShavua", veckans avsnitt. Dessutom läser man en text som kallas Haftarah, summering, ett kortare avsnitt från någon profetbok. Haftarah-texten har i regel anknytning på något sätt till Torá-texten.I traditionella synagogor kallas sju män fram för att läsa. Om det finns en Cohen, en ättling till Arons prästsläkt får han börja, därefter en av Levi stam. Det är alltså inte rabbinen som ensam agerar, utan det är vanliga medlemmar som kallas fram. Det anses vara en stor ära att få bli framkallad för att läsa en del av Parashat HaShavua. I de Messianska synagogor där man följer den judiska gudstjänsttraditionen praktiseras också Parasha-läsningen.

De hebreiska namnen på de fem Moseböckerna är: Bereshit, Shemot, Vajikra, Bemidbar och Devarim.
Publicerat med tillstånd av.Ketriel Blad:
Veckans parasha finns  tillgänglig på
www.messianictorah.org
 
01 BeReshit
02 Noach
03 Lech Lechá
04 VaJerá
05 Chajei Saráh
06 Toldot
07 VaJetsé
08 VaJishlach

09 VaJeshev
13 Shemot
14 VaErá
15 Bo
16 BeShalach
17 Jitrò
18 Mishpatim
19 Trumà
20 Tetsavè
 
24 VaJikrà
25 Tsav
26 Sheminí
27 Tazría
28 Metsorà
29 Acharei mot
30 Kedoshim
31 Emor
34 BeMidbar
35 Nasó
36 BeHaalotchà
37 Shelach Lecha
38 Korach
39 Chukat
40 Balak
41 Pinchas
42 Mattot
43 Massei
44 Devarim
45 VaEtchanan
46 Ekev
47 Reéh
48 Shoftim
49 Ki Tetsé
50 Ki Tavó
51 Nitsavim
52 VaJelech
53 Haazinu
54 VeZot HaBrachá
 
 
 
   
Veckans läsning - PDF