Esters bönetjänst

Esters bönetjänst är ett arbete inom Messianska Föreningen Shalom. Denna del av MFS:s arbete är en bönetjänst som betjänar med bön och förbön. Vi jobbar även med att undervisa om bön. Det finns människor i MFS som gärna vill ta tid i bön för Guds folk, var de än befinner sig eller vad de än går igenom. Därför träffas vi regelbundet för att lyfta upp olika böneämnen.

Målet för bönearbetet är att förena Guds folk i bön. Att genom bön vara med att rädda liv. Att få se omöjliga situationer bli till härliga tacksägelseämnen. Att uthålligt bedja efter Guds vilja och han Ord, innebär förändrade liv.

Esters bok i Bibeln tar just upp detta. Det judiska folket kom i en situation då den onde Haman planerade att förgöra hela det judiska folket. Men det fanns två personer som var villiga att i bön be för det mycket svåra läget. Ester fastade och bad tillsammans med Modokai och hela deras folk.

1. Folket förenades i fasta och bön.

2. De bad om liv för folket.

Denna faste och böneaktion lyckades därför att man var enade och förvissade om att Gud hör bön och lönar dem som söker honom.

Matt 18:19 säger: " Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. "

Det ligger en stor styrka i att vara överens i bönen, sådana böner ger bönesvar. En annan sida som "garanterar" bönesvar är att be i enlighet med Guds ord. Detta försöker vi praktisera. Vi ber givetvis för upprättelsearbetet i Israel och annat som ligger på Guds hjärta, när det gäller det Messianska arbetet i Sverige. Men vi vill också ta del av de behov som du har, kanske du står ensam i bön och behöver stöd. Vill ha bönehjälp hör av dig. Vill du vara med som bedjare i "Esters bönetjänst"? Hör av dig! 

Vår Email : ester@messianictorah.org