Havdalah                                                                                                                                         

Se, Gud är min frälsning,
jag är trygg och fruktar inte,
ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång.
Han har blivit min frälsning.
Med fröjd skall ni ösa vatten
ur frälsningens källor. (Jes 12:2, 3)

Hos Herren finns frälsningen.
Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela. (Ps 3:9)

Herren Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg. Sela. (Ps 46:12)

Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig. (Ps 84:13)

Herre, fräls oss! Konungen skall svara oss när vi ropar.
(Ps 20:10)

För judarna var det ljus och glädje, fröjd och ära. (Ester 8:16)
Så må det ock vara hos oss!

Jag vill ta frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn. (Ps 116:13)


Lovprisning över vinet

Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam, borey pri ha´gafen.
Lovad vare du, Herre vår Gud, världens Konung, som skapat vinrankans frukt.

Lovprisning över välluktande kryddor

Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam, borey miney vesamim.
Lovad vare du, Herre vår Gud, världens Konung, som skapat olika sorters välluktande kryddor.

Lovprisning över ljuset

Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam, borey meårey ha´esh.
Lovad vare du, Herre vår Gud, världens Konung, skaparen av eldens flamma.

Lovad vare du, Herre vår Gud, världens Konung,
som har åtskilt det heliga från det profana, ljuset från mörkret, Israel från folken, den sjunde dagen från de sex arbetsdagarna. Lovad vare du, Herre vår Gud, som skiljer heligt från profant.